diensten en producten in ontwikkeling

Verrijken met zintuigen

Het Verhalenrijk verdiept zich weer in hoe de inzet van alle zintuigen verhalen en producten voor mensen met dementie verrijken.

Eerder werd voor deze doelgroep een 'Doeboek' ontwikkeld. Op de site Infonu schreef het Verhalenrijk hier al artikelen over.
In september geeft Het Verhalenrijk een workshop "Bijbelverhalen verrijken met zintuigen".


levensverhaal

Het Verhalenrijk werkt aan het levensverhaal van Arie van der Veer (1901). Foto's, kranten, archief, musem en interviews zijn bronnen voor verhaal en voorstelling.
Het verhaal geeft ook zicht op de geschiedenis van de omgeving.


artikel en blog

Het Verhalenrijk schrijft over de basis van het boek "Een hart vol verhalen".
Doel is dat de methode bruikbaar wordt voor andere vertellers en schrijvers. Het artikel wordt geplaatst op de campus van de Vertelacademie.